Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 15.01.2019

1 Rekisterinpitäjä
ETELÄ-KARJALAN JÄRJESTYKSENVALVOJAT RY
PUOLAKATU 31, 53810 LAPPEENRANTA
050 354 8580

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

HENRY GRÖNLUND
PUOLAKATU 31, 53810 LAPPEENRANTA
050 354 8580

3 Rekisterin nimi
ETELÄ-KARJALAN JÄRJESTYKSENVALVOJAT RY:N JÄSENREKISTERI

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
JÄSENYYDEN YLLÄPITO (JÄSENMAKSUTIEDOT VUOSITTAIN). JÄRJESTYKSENVALVOJAN TEHTÄVIEN HOITAMISEEN TARVITTAVAT LUPATIEDOT. TYÖKORVAUSTEN MAKSAMISTA VARTEN TILITIEDOT. SOSIAALITURVATUNNUS TIEDOT VIRANOMAISIA VARTEN.

5 Rekisterin tietosisältö

JÄSENMAKSU TIEDOT VUOSITTAIN, NIMI, OSOITE, PUHELINNUMERO, SOSIAALITURVATUNNUS, JÄRJESTYKSENVALVOJA KORTIN NUMERO JA VOIMASSAOLOAIKA, SÄHKÖPOSTIOSOITE SEKÄ TILINUMERO. (TILINUMERO NÄKYY AINOASTAAN TILITOIMISTON VERSIOSSA) VOIMANKÄYTÖN LISÄOSAT (KAASULUPA JA TELESKOOPPIPATUKKA).

6 Säännönmukaiset tietolähteet
ETELÄ-KARJALAN JÄRJESTYKSENVALVOJAT RY:N KOTISIVUJEN JÄSENEKSI ANOMISEN JA JÄSENTIETOJEN MUUTTAMINEN OSIOIDEN KAUTTA. JÄSENILTÄ SUORAAN. (YLEENSÄ MUUTOKSIIN LIITTYVIÄ TIETOJA)

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
ETELÄ-KARJALAN JÄRJESTYKSENVALVOJAT RY:N HALLITUKSEN JÄSENILLE JA JÄSENILLE JOTKA OVAT JÄRJESTYKSENVALVONTA KEIKOILLA VASTAAVINA. VASTAAVAN ON SAATAVA TIEDOT VIRANOMAISIA JA TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄÄ VARTEN. LUOVUTETTAVA TIETO: JÄSENMAKSUTIEDOT, NIMI, OSOITE, PUHELINNUMERO, SOSIAALITURVATUNNUS, JÄRJESTYKSENVALVOJA KORTIN NUMERO JA VOIMASSAOLOAIKA, SÄHKÖPOSTIOSOITE JA TIEDOT VOIMANKÄYTÖN LISÄOSISTA. REKISTERITIEDOT LUOVUTETAAN VASTAAVILLE 2-3 KERTAA VUODESSA. MANUAALLINEN REKISTERI LUOVUTETAAN HENKILÖKOHTAISESTI.

8 Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
TIETOJA EI SIIRRETÄ SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
LUKITUSSA LAATIKOSSA, LUKITUSSA HUONEISTOSSA. VANHA MANUAALLINEN REKISTERI AINEISTO HÄVITETÄÄN PAPERISILPPURISSA.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
MUISTITIKKU JOSSA REKISTERI SIJAITSEE, SÄILYTETÄÄN LUKITUSSA LAATIKOSSA, LUKITUSSA HUONEISTOSSA. MUISTITIKKU ON JÄSENVASTAAVAN HALLUSSA.

10 Tarkastusoikeus
JOKAISELLA JÄSENELLÄ ON OIKEUS TARKISTAA REKISTERISSÄ OLEVAT TIEDOT OMALTA OSALTAA. REKISTERITIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ ON TOIMITTETTAVA KIRJALLISENA ETELÄ-KARJALAN JÄRJESTYKSENVALVOJAT RY:N HALLITUKSEN JÄSENVASTAAVALLE.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
JOKAISELLA JÄSENELLÄ ON OIKEUS VAATIA VIRHEELLISEN TIEDON KORJAAMISTA. REKISTERITIETOJEN KORJAAMISVAATIMUS ON TOIMITETTAVA KIRJALLISENA ETELÄ-KARJALAN JÄRJESTYKSENVALVOJAT RY:N HALLITUKSEN JÄSENVASTAAVALLE.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
REKISTERÖIDYLLÄ ON OIKEUS KIELTÄÄ REKISTERINPITÄJÄÄ KÄSITTELEMÄSTÄ HÄNTÄ ITSEÄÄN KOSKEVAA TIETOA SUORAMAINONTAA, ETÄMYYNTIÄ JA MUUTA SUORAMARKKINOINTIA SEKÄ MARKKINA- JA MIELIPIDETUTKIMUSTA SAMOIN HENKILÖMATRIKKELIA JA SUKUTUTKIMUSTA VARTEN. ETELÄ-KARJALAN JÄRJESTYKSENVALVOJAT RY EI LUOVUTA JÄSENTEN TIETOJA NÄIHIN TARKOITUKSIIN.