Syyskokouksen päätöksiä

EKJV:n syyskokous pidettiin 13.11.2019.
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja Ry:n sekä Ky:n talousarviot.

Jäsenmaksu vuonna 2020 on 15 €. Eräpäivä on helmikuun viimeinen päivä.

Toiminnantarkastajiksi toimikaudelle 2020 valittiin Anita Jääskeläinen ja Heikki Hagman sekä varalle Anne Vainikka ja Pertti Haiko.